Ул.Питу Гули бр.324
6000 Охрид
Македонија

alibi2010dooel@hotmail.com
078/264-351

Доколку сакате да се информирате за цени на комплетна спецификација или имате проект можеме да ви дадеме комплетна понуда само за материјали или комплетно материјали со вградување, или доколку ве интересира нешто околу нашата работа можете да не прашате и да се информирате овде, за брз одговор ве молиме внесете го вашиот е-маил.

Доколку имате некое прашање, испратете ни го тука

 

Верификација