Showing 1–30 of 31 results

Поцинкуван фитинг

Колено 1*

ден70.00

Поцинкуван фитинг

Колено 1/2*

ден30.00

Поцинкуван фитинг

Колено 3/4*

ден45.00

Поцинкуван фитинг

Колено машко-женско 1*

ден70.00

Поцинкуван фитинг

Колено машко-женско 1/2*

ден30.00

Поцинкуван фитинг

Колено машко-женско 3/4*

ден45.00

Поцинкуван фитинг

Муф 1*

ден50.00

Поцинкуван фитинг

Муф 1/2*

ден20.00

Поцинкуван фитинг

Муф 3/4*

ден30.00

Поцинкуван фитинг

Муф 5/4*

ден65.00

Поцинкуван фитинг

Нипла 1*

ден60.00

Поцинкуван фитинг

Нипла 1/2*

ден30.00

Поцинкуван фитинг

Нипла 3/4*

ден40.00

Поцинкуван фитинг

Нипла 5/4*

ден70.00

Поцинкуван фитинг

Редуцир 1* – 1/2*

ден35.00

Поцинкуван фитинг

Редуцир 1* – 3/4*

ден35.00

Поцинкуван фитинг

Редуцир 3/4* – 1/2*

ден30.00

Поцинкуван фитинг

Редуцир 5/4* – 1*

ден40.00

Поцинкуван фитинг

Редуцир 5/4* – 1/2*

ден60.00

Поцинкуван фитинг

Редуцир 5/4* – 3/4*

ден50.00

Поцинкуван фитинг

Редуцир 6/4* – 1*

ден60.00

Поцинкуван фитинг

Редуцир 6/4* – 5/4*

ден70.00

Поцинкуван фитинг

Текомад 1*

ден75.00

Поцинкуван фитинг

Текомад 1/2*

ден35.00

Поцинкуван фитинг

Текомад 3/4*

ден50.00

Поцинкуван фитинг

Холендер 1*

ден150.00

Поцинкуван фитинг

Холендер 1/2*

ден100.00

Поцинкуван фитинг

Холендер 3/4*

ден130.00

Поцинкуван фитинг

Штопна 1*

ден30.00

Поцинкуван фитинг

Штопна 1/2*

ден20.00